Cung cấp thông tin xuất bản "Danh bạ Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam"
“ Danh bạ Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam” sẽ được phát hành vào tháng 12/2012  

 

        Xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm thông tin của các thành viên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam nói riêng và của xã hội nói chung, Cơ quan điều hành Mạng kiểm định – Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức xuất bản sách “ Danh bạ Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam”.

 

       Sách “ Danh bạ Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam” sẽ được phát hành vào tháng 12/2012 với các thông tin liên lạc của từng thành viên mạng Kiểm định. Đề nghị các thành viên gửi thông tin của từng đơn vị về Cơ quan thường trực trước ngày 05/10/2012 để biên tập và xuất bản. Mẫu gửi thông tin theo phụ lục đính kèm.

 

Tải chi tiết công văn và mẫu phụ lục cung cấp thông tin.

 

CQM

 

Các tin khác