"Cung cấp thông tin để đăng tải trên website Mạng kiểm định"
 

Kính gửi:  Các thành viên Mạng Kiểm định chất lượng CTXD Việt  Nam

                 

Căn cứ Điều 11, Quy chế hoạt động của Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 267/GĐ-QĐ ngày 18/5/2011 của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, quy định về quyền của các thành viên Mạng kiểm định “được sử dụng Website của Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam Việt Nam để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của đơn vị; được quyền truy cập giới thiệu về đơn vị trên Website của Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam”, Cơ quan thường trực Mạng kiểm định đề nghị các thành viên sớm gửi lôgô, đường dẫn website của đơn vị (nếu có) về địa chỉ email daotao.cqm@gmail.com để đăng tải trên trang thông tin điện tử của Mạng kiểm định www.kiemdinhxaydung.com.vn.

Chi tiết nội dung công văn có trong file đính kèm (Tải file)

 

CQM

 

Các tin khác